پادکست اقتصادی رادیو باتاب کارا

رادیو باتاب کارا

پادکست اقتصادی

در پادکست های اقتصادی رادیو باتاب کارا به مسائل اقتصاد ایران پرداخته می شود و در هر کدام از اپیزود های رادیو باتاب کارا، یک موضوع اقتصادی را به زبان ساده بررسی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اقتصاد به زبان ساده

در تمام اپیزود های پادکست اقتصادی رادیو باتاب کارا تلاش خواهیم کرد مفاهیم جذاب و مهم اقتصادی را به نحوی جذاب و بیانی ساده منتشر کنیم تا بسیاری از افرادی که تخصصی در اقتصاد ندارند هم بتوانند از اقتصاد به زبان ساده لذت ببرند. نکته مهم این است که در پادکست اقتصادی رادیو باتاب کارا، علیرغم سادگی بیان موضوعات مهم و مفهومی بیان میشوند اما به گونه ای که بسیاری از افراد غیر اقتصادی نیز بتوانند از آن بهره ببرند.

چرا باید پادکست اقتصادی گوش کنیم؟

در شرایط کنونی کشور دانستن اقتصاد و داشتن آگاهی های اقتصادی کمک بسزایی میتواند هم به افراد جامعه کند و هم باعث رشد اقتصاد ایران شود. از طرفی، با توجه به درگیری های روزمره و کمبود زمان کافی برای فراگیری مطالب مفید اقتصادی، شنیدن پادکست اقتصادی می تواند بسیارمفید و کاربردی باشد.

بیشتر بخوانید