میز باشگاه اقتصاددانان

میز باشگاه اقتصاددانان

اولین نشست هم اندیشی " تأمین مالی در بخش سلامت "

اولین نشست هم اندیشی " تأمین مالی در بخش سلامت "

در تاریخ 12 مهر ماه سال 1398 در هتل قلب تهران برگزار شد، شرکت کنندگان در این گردهمایی ضمن استفاده از بیانات سخنرانان، در حاشیه این نشست به بازدید از محصولات و خدمات شرکت باتاب کارا پرداختند که در این بین میز باشگاه اقتصاددانان مورد استقبال گسترده شرکت کنندگان قرار گرفت .

در ادامه تصاویر مربوط به این رویداد به ویژه میز باشگاه قابل مشاهده است.