باشگاه اقتصاددانان-جلسه دوازدهم

باشگاه اقتصاددانان-جلسه دوازدهم

باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا

 

گفتمان دوازدهمین جلسه باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا در تاریخ 98/04/26 به اثرات تحریم‌های بین المللی بر شاخص‌های اقتصاد کلان ایران اشاره داشت. تحریم‌های اعمال شده ضد کشور تا قبل از دهه 90 بیشتر یکجانبه و از جانب آمریکا ضد کشور اعمال می‌گردید. از دهه 90 با پیوستن اتحادیه اروپا و اعمال تحریم های شورای امنیت، فشار‌های اقتصادی حادث شده بسیاری از مردم کشور را در مضیقه قرار داد. حاصل این جنگ اقتصادی در کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ ارز و متقابلا افزایش تورم و افزایش هزینه های خانوارهای ایرانی و کاهش سرمایه گذاری خارجی و از همه مهمتر شکل‌گیری یک جو عدم قطعیت بر کشور بود.