باشگاه اقتصاددانان-جلسه یازدهم

باشگاه اقتصاددانان-جلسه یازدهم

باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا

 مباحث گفتمان جلسه یازدهم  :

" چین چگونه سرمایه گذاری شد ؟ "

 

عجیب‌ترین جنبه اصلاحات اقتصادی چین شاید این باشد که حزب کمونیست چین در سه دهه اصلاحات نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه به موفقیت و شکوفایی دست یافت. این مسئله به روشنی نشان‌دهنده انعطاف سازمانی و وفق‌‌پذیری حزب بعد از ناکام ماندن تجربه سوسیالیسم بود و نه شکست‌‌ناپذیری و برتری مبنایی متصور سوسیالیسم. اما شگفت‌‌آور این است که اصلاحاتی که قصد حفظ سوسیالیسم را داشت، به صورت غیربرنامه‌ریزی‌شده چین را تبدیل به اقتصاد بازار کرد. وقتی چین به آزمایشگاه عظیم اقتصادی تبدیل شد، نیروهای رقابتی توانستند جادوی خود را انجام دهند. کشف درخشان رونالد کوز در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» این است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی، چنان عرصه را بر رهبران چین تنگ کرد که چاره‌ای به ‌جز انتخاب این راه نداشتند.