جزئیات خبر

1398/4/20  |  کد خبر 27  |  نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

"برگزاری دوازدهمین جلسه باشگاه اقتصاددانان"

باشگاه اقتصاددانان-جلسه دوازدهم

موضوع نشست:بررسی اثر تحریم بر شاخص‌های کلان اقتصادی