باشگاه اقتصاددانان-جلسه هشتم

باشگاه اقتصاددانان-جلسه هشتم

باشگاه اقتصاددانان باتاب کارا

 

 

جلسه‌ی هشتم از سلسله نشست‌های باشگاه اقتصاددانان باتاب‌کارا روز چهارشنبه 28 فروردین‌ماه، با حضور جمعی از تحلیل‌گران و تیم اقتصادی شرکت باتاب‌کارا برگزار شد. در این جلسه به بررسی چالش‌های متعدد در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و سیستم بروکراسی سیاسی کشور پرداخته شد. موضوعات مختلفی از قبیل ظرفیت مالیات‌ستانی دولت در حوزه‌های مختلف و چالش‌های ناشی از نبود یک سیستم مالیات ستانی دقیق و کارا، محوریت جلسه را تشکیل می‌دادند. در ادامه دکتر مسعود ابوالحلاّج سخنرانی خود را در حوزه‌ی چالش‌های مدیریتی در حوزه‌ی بهداشت و در مان کشور مطرح کردند. عمده سخنان ایشان اشاره به  عدم یک برنامه‌ی منظم و از پیش‌تعیین شده در حوزه‌ی مدیریت و تأمین مالی مربوط به مخارج بهداشت و درمان کشور بود. دکتر ابوالحلّاج در سخنان خود اشاره به تجربیات 20 ساله‌ی خود در حوزه‌ی بهداشت و درمان کردند و سیاست‌گذاری‌های بدون برنامه و مقطعی در این حوزه را از مهم‌ترین چالش‌های این نهاد مطرح کردند. در نهایت اعضای تیم اقتصادی باتاب‌کارا، راه‌حل‌های امکان‌پذیر برای رفع مشکلات اشاره‌شده را مطرح کردند و آمادگی خود را برای مرتفع کردن مسائل اشاره شده اعلام کردند. از دیگر حاضران جلسه دکتر تقی‌زاده و دکتر راغب، از موسسین مدرسه اقتصاد سیاسی تهران بودند که تعادل‌های اقتصاد سیاسی وضع موجود را  تحلیل کردند و راه‌حل‌های عملی برای رفع مشکلات موجود را ارائه دادند.