جزئیات خبر

1398/1/22  |  کد خبر 21  |  نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

"دومین شماره گزارش تحلیل صنعت منتشر شد"

گزارش تحلیلی صنعت گردشگری ( با رویکرد سلامت ) - (شماره1/2)

 

گزارش تحلیلی گردشگری (با رویکرد سلامت)، نمایی از وضعیت بازار جهانی و داخلی گردشگری را به روایت داده های رسمی و بین المللی ارائه کرده است. در این گزارش، علاوه بر نگاه به گردشگری به عنوان صنعتی موفق و درآمدزا، رویکرد بسیاری از کشورها نسبت به آن بررسی شده و بر گردشگری سلامت به عنوان شاخه ای از این حوزه که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرو قرار گرفته، تمرکز ویژه ای شده و بازار داخلی و بین المللی آن تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با بررسی این صنعت، قوت و ضعف ها، فرصت و تهدیدهای آن نیز مورد واکاوی قرار گرفته است که نگاهی جامع به وضعیت صنعت به خواننده میدهد.