سخن مدیرعامل

بسمه تعالی

توسعه و پیشرفت کشورها در دوران های مختلف تاریخ به دست متخصصین جوان در آن کشور انجام شده است . شرکت مشاوره اقتصادی باتاب کارا بر آن است تا با ارائه خدمات حرفه ای مالی و اقتصادی در بخش های خرد و کلان و در عرصه های داخلی و خارجی و به سازمان های دولتی و خصوصی مشاوره های لازم را ارائه نماید. مفتخریم به همرا ه تیمی متشکل از جوانان نخبه ی این مرز و بوم در کنار شما باشیم تا رسیدن به بلند ترین قله های موفقیت .