ماموریت باتاب کارا

 

شرکت باتاب‌کارا با اتکا بر کارشناسان سخت‌کوش و کارآزموده در تلاش است تا با ارائه راهکارهای نوین اقتصادی و مدیریتی به سازمان‌ها و کسب‌وکارهای گوناگون (به ویژه در حوزه بهداشت و درمان) ضمن افزایش سطح دانش عمومی جامعه در زمینه اقتصاد، کارآفرینی و اداره بنگاه‌ها، گام‌های موثری در راستای بهبود شرایط کسب‌وکار بردارد.