آموزش ها

دوره‌های آموزشی به صورت اختصاصی برای سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌گردد. هدف از برگزاری این دوره‌ها بالابردن سطح ادراک مدیریتی و اقتصادی یک سازمان می‌باشد. تجربه‌های گذشته ما نشان داده‌است که برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت و اقتصاد اثر شگرفی در بهبود کارایی سازمان‌ها داشته است.

ارتقای سطح علمی مدیران مالی و بودجه

نام دوره : ارتقای سطح علمی مدیران مالی و بودجهمدرس‌ : دکتر سید محمدرضا حسینیمدت دوره : ۳۰ ساعتسرفصل:۱. اهداف...

تصمیم‌گیری در مدیریت

نام دوره : تصمیم‌گیری در مدیریتمدرس : دکتر سید محمدرضا حسینیمدت دوره : ۲۰ ساعتسرفصل:۱. گام‌های تصمیم‌گیری۲. سیستم‌های فکری۳. قاعده‌های...

آموزش بینش اقتصادی برای مدیران

نام دوره : آموزش بینش اقتصادی برای مدیرانمدرس : دکتر سید محمدرضا حسینیمدت دوره : ۳۰ ساعتسرفصل:۱. مفهوم عقلانیت اقتصادی۲....

آشنایی با اوراق بدهی

نام دوره : آشنایی با اوراق بدهیمدرس : دکتر سید محمدرضا حسینی و خانم مهندس فتح‌الله‌زادهمدت دوره : ۳۰ ساعتسرفصل:۱....

آموزش‌های کاربردی کار با اعتبارات اسنادی(LC) برای فعالان اقتصادی

نام دوره : آموزش‌های کاربردی کار با اعتبارات اسنادی(LC) برای فعالان اقتصادیمدرس : خانم مهندس فتح‌الله‌زادهمدت دوره : ۵ ساعتسرفصل‌:۱....