کتاب تامین مالی در نظام سلامت

فروش محتوا  |  تاریخ: 1398/11/29 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

متن پشت جلد کتاب:

امروزه پیشرفت در بخش بهداشت و درمان به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و رفاه جامعه تلقی می‌شود. تجارب کشورهای توسعه‌یافته مؤید آن است که سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، محور راهبرد کلی توسعه و حرکت به سوی کاهش فقر می‌باشد. از سوی دیگر، روند رو به رشد هزینه‌های جهانی سلامت و محدودیت منابع مالی، اکثر نظام‌های سلامت جهان را در زمینه کیفیت ارائه خدمات، کارایی، اثربخشی و عدالت با چالش‌های گوناگونی مواجه ساخته است.
با توجه به اهمیت جایگاه تأمین مالی در نظام سلامت، در این کتاب ضمن انجام مطالعات تطبیقی، نظام سلامت و تأمین مالی سلامت درایران، برنامه‌های توسعه و اقدامات کلیدی انجام شده در سال‌های اخیر و چالش‌های پیش‌روی آنها را مورد بررسی قرارداده‌ایم.
در آخرعلاوه بر تشریح چارچوب OASIS ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی به ارزیابی تأمین مالی در نظام سلامت ایران در این چارچوب پرداخته‌ایم‌ و سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی مرتبط با هر چهار کارکرد جمع‌آوری، انباشت، خرید/ ارائه محصول و تولیت را پیشنهاد نموده‌ایم.

مشخصات کتاب:

  • نام کتاب: تامین مالی در نظام سلامت
  • تالیف: دکتر سید محمدرضا حسینی - مهندس پرستو رفیعی وحید
  • تعداد صفحات: 334 صفحه
  • قیمت: 60 هزار تومان
قیمت محصول: 60000 تومان خرید آنلاین