اشتراک سالیانه نسخه الکترونیکی مجله اکونومیست

فروش محتوا  |  تاریخ: 1398/11/26 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

شما می‌توانید با تهیه اشتراک سالیانه گزیده مجله اکونومیست، 12 گزیده مجله اکونومیست را دریافت کنید.

قیمت اشتراک سالیانه گزیده مجله اکونومیست: 150 هزار تومان

قیمت محصول: 150000 تومان خرید آنلاین