پیامدهای فساد اقتصادی

تحلیل  |  تاریخ: 1398/4/23 | نویسنده: گروه تحلیلی باتاب کارا

فساد اقتصادی

بانک جهانی، فساد را اینگونه بیان می کند" استفاده ازقدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منابع شخصی". در مجموع میتوان گفت که فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر قانونی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی است. تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می شوند، فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند، به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به عنوان یکی از موثرترین شیوه های مبارزه با فساد شناخته می شود.

کشوری را نمی توان پیدا کرد که -کم یا زیاد- دغدغه مبارزه با پول های کثیف را نداشته باشد. در ایران نیز بیش از ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری از سوی نهادهای ذی ربط انجام شده است. هر کشور، بنا بر نظام مقرراتی و... خود با فساد برخورد می کند و شیوه مبارزه با فسادی که در یک کشور کارآمد تلقی می شود، الزاماً در کشور دیگر آن کارآمدی را ندارد. به عبارت دیگر مرز فساد شناور است و ممکن است یک عمل بنابر شرایط، فرهنگ و قوانین کشورها ذیل اعمال مفسده قرار گیرد و ممکن است توسط هیچ نهادی در کشورهای دیگر جرم تلقی نشود.
بنابراین دامنه و گستره فساد وسیع بوده اما در یک نگاه کلی فساد شامل : رانت، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و بازپرداخت و ... می باشد. تعدد مجوزها و دست و پاگیر بودن و تأخیر در صدور آنها، تبعات متعددی به همراه دارد که مهم ترین آنها، گسترش فساد است. درواقع، پیچیدگی نظام مجوزها، آشکارترین نشانه بوروکراسی ناکارآمد و ناسالم در هر کشوری است. صاحب نظران تلاش کرده اند با نظریه هایی درخصوص انگیزه ها و دلایل پیچیدگی نظام مجوزها،  راهکارهایی برای برون رفت از این معضل بیابند. در یکی از نظریه های مقررات گذاری چنین استدلال می شود که متصدیان صنایع به منظور ایجاد رانت برای خود،  مقررات و کنترل هایی را وضع می کنند. اما برداشتی از نظریه انتخاب عمومی که دیدگاه عوارض نامیده می شود، هدف از وضع مقررات و اعمال کنترل ها را تأمین منافع سیاست مداران و بوروکرات ها می داند. اما در ایران نیز نظام پیچیده مجوزها برمبنای انگیزه ها، هزینه های کسب وکار ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بار مقررات مجموعه ای از مسائل مقررات گذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب وکار، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی،  جمع آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می شود. در واقع زمانی که مقررات اداری مربوط به اخذ مجوزی پیچیده می شود،  محملی برای ادارات فراهم می آید تا به کسب وکارها هزینه های اضافی و غیرمنصفانه تحمیل کنند. در این شرایط برخی از دستگاه های اجرایی مستقیماً خدمتی به مردم ارائه نمی کنند تا در گلوگاه ارائه خدمت از مردم پول دریافت کنند. آنها در سال های اخیر تلاش کرده اند با توسل به مقررات پیچیده ای که ایجاد کرده اند از مردم وجوهی را دریافت کنند. ادارات دولتی با ایجاد پیچیدگی برای مردم ایجاد هزینه می کنند و این هزینه ها و مجوزها به محلی برای رانت جویی تبدیل شده است. این رانت ها به اندازه ای بزرگ و فراگیر بوده است که فساد اقتصادی را برای مردم به  صرفه کرده است. به این ترتیب یک نظام اداری با دیوان سالاری معیوب و ناکارآمد و با تعدد مجوزهای کسب و کار می تواند فرصت های کارآفرینی را از میان ببرد و فساد اداری را گسترش دهد.
با توجه به نمودار زیر که سازمان شفافیت بین الملل از شاخص ادراک فساد در ایران ارائه داده است، روند فساد در ایران متأسفانه نه تنها با پیشرفت تکنولوژی افزایش نیافته است بلکه در سال 2018 این شاخص برای ایران در رتبه جهانی در رده 170 کشور از میان 184 کشور قرار گرفته است. به نحوی که شاخص ادراک فساد در ایران نه تنها از بسیاری از کشورهای آفریقایی همچون تانزانیا و گابون کمتر است بلکه از بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و عموماً نفت خیز و فاقد سیستم دموکراسی مدون به مراتب کمتر است. این شاخص برای امارات رتبه 23 عربستان 58 کویت 78 مصر 105 و پاکستان 117 که این آمار حاکی از آن است که منشأ فساد میتواند منشأ رانت نفتی نداشته نباشد.

 

فساد  
منبع: Corruptions Perception Index(CPI) transparency international/

 

 

آثار و پیامد های فساد مالی

 

آثار منفی فساد مالی بر تخصیص صحیح منابع

فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع توسط دولت را فلج می کند و اولویت های اساسی در طرح های ملی را به دست فراموشی می سپارد و فعالیت هایی اولویت می یابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند. در اینجاست که افراد به سمت فعالیت های نادرست می روند وتلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل الوصول، به جای شکوفا شدن توانایی ها و استعدادها، صورت می گیرد. همین عامل باعث میشود که در دولت های فاسد منابع به سمت پروژه های کوتاه مدت و پوپولیستی سوق پیدا کند چرا که مفسدین به دنبال حداکثر فساد در حداقل زمان هستند. اجرای پروژه های عمرانی که نه توجیه فنی نه اقتصادی دارند در سالیان اخیر در کشور میتواند موید این امر باشد چرا که شفافیت در اجرای چنین پروژه هایی به مراتب کمتر است.

آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمد ها

این اثر معمولاً از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می آید و این کاهش توانایی موجب می گردد دولت در اجرای طرحهای عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه های رشد و توسعه ناتوان شود. الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری ها و اختلاف های شدید طبقاتی می شود و در بلندمدت از تحقق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. به این دلیل اقشار ضعیف و کم درآمد از مزایای رفاه اجتماعی کم ترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه گذاری های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود. گروه های رانت جو قدرت بیشتری در هم نوا کردن سیاست مداران و صاحبان قدرت در جهت پیشبرد برنامه های خود دارند حاصل این امر راه افتادن کار اشخاص پول دار (پول پرداخت رشوه دارند) و افزایش فرایند بروکراسی توسط این سیاست مداران جهت اخذ رشوه میباشد. از طرف دیگر منابع کشور به سوی رانت جویان گسیل میگردد که رشد اقتصادی را کاهش و افرادی که توانایی اخذ امتیاز رانت جویی دارند را فربه تر می کند. به طور مثال اعمال محدودیت های واردات و یا عدم شفافیت در صدور مجوز های واردات در کشور نمونه بارز این نوع تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از فساد میباشد، چرا که در کشور تعداد اشخاص وارد کننده محدود و چه بسا انگشت شمار میباشد و لغو ثبت سفارش خودرو یا افزایش قیمت خودروهای داخلی یا ... میتواند سودی گزاف به جیب صاحبان این وارد کنندگان خواه با هماهنگی خواه بدون هماهنگی وارد کند که ماحصل آن یک انحصار فروش توسط این اشخاص و افزایش اختلافات طبقاتی می باشد.

معاف شدن مجازات

دستگاه قضائی و کارکنانی که رشوه می گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می گذارند. بنابراین فساد در دستگاه قضائی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینان برای کسانی می شود که در پی انصاف و عدل به ویژه برای افراد فقیر هستند. بر اساس نظریه اقتصادی، فساد رشد اقتصادی را کند می کند زیرا انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد. در شرایطی که سرمایه گذاران در همان گام نخست می بایست رشوه بدهند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند یا اینکه با هر قدمی که برمی دارند با توقع ماموران و مقام های دولتی روبرو باشند، ارتشاء مانند مالیاتی ویرانگر و زیانبار عمل می کند زیرا پرده پوشی و خفاکاری و بی اطمینانی به انجام قول و قرارهای رشو ه گیران آثار منفی خود را به جای می گذارد. فساد از راه کاستن ازکیفیت خدمات و زیربناهای عمومی نیز جلوی رشد اقتصادی و اجتماعی را می گیرد، درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد، استعدادهای درخشان را از روی آوردن به کارهای تولیدی و ثمربخش بازمی دارد و به سوی فعالیت های بی حاصل اما پر سود و نان و آبدار می کشاند و ترکیب مخارج دولت را به هم می ریزد و ناسالم می کند. در عین حال کسانی هم هستند که می خواهند فساد را به نحوی توجیه کنند، از جمله می گویند که رشوه گیران ممکن است پرکارتر و فعال تر از آب درآیند یا اینکه وجود فساد و رشوه خواری ممکن است همانند روغن در کار صنعت و سرمایه گذاری عمل کند. البته چنین توجیهی با عقل سلیم و رأی خرد ناسازگار است و هزار و یک تاب و پیامد ویرانگر را نادیده می  گیرد. آثار فساد فقط به قلمرو سرمایه گذاری و بنگاه اقتصادی معطوف نمی گردد بلکه امواج آن سراسر جامعه را تکان می دهد و اخلاق و رفتار جامعه را تباه می سازد و به بیراهه می کشاند. کاری ترین ضربت فساد بر پیکر اقتصاد، به هم ریختن ترکیب مخارج دولت است. سیاستمدارانی که فاسد باشند منابع مالی را بیشتر به جاهایی سوق می دهند که رشوه های کلان عایدشان کند و صدای آن هم در نیاید. به عنوان مثال، منابع را به تولید کالاهایی تخصیص می دهند که رقابت در مورد آنها ضعیف باشد یا به تولید چیزهایی رو می آورند که ارزیابی ارزش آنها دشوار است.

سد راه رشد اقتصادی

از نقطه نظر تئوری اقتصادی می توان ادعا کرد که فساد مانع رشد اقتصادی است، زیرا انگیزه سرمایه گذاری مولد را از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می گیرد. در مواردی که مقامات فساد دولتی پیش از آغاز به کار یک پروژه اقتصادی درخواست رشوه می کنند و یا اینکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را دارند، رشوه همچون مالیات عمل می کند. فساد از طریق تضعیف زیرساخت های عمومی و خدمات همگانی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کندی آهنگ رشد اقتصادی می شود. درنتیجه، افراد با استعداد به جای اشتغال در مشاغل مولد به دلالی و واسطه گری روی می آورند. یکی از کانال هایی که فساد از طریق آن به اقتصاد یک کشور لطمه وارد می کند از شکل انداختن و منحرف کردن ساختار و ترکیب هزینه های دولتی است. بررسی های موجود نشان می دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از 6 به 8 برساند (صفربه معنای بیشترین فساد و 10 به معنای کمترین فساد است) افزایش سرمایه گذاری به میزان 4 درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان 5 درصد تجربه خواهد کرد. این به آن معنا است که دستاوردهای بسیار بزرگ مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه ای را به این امر توجیه می کند. بنابراین، این استدلال خطاست که فساد موجب سرعت بخشیدن به حرکت کند چرخ های بوروکراسی می شود.

ترکیب مخارج دولت

مطالعات مقایسه ای در چند کشور نشان داده است که فساد ترکیب مخارج دولت را عوض می کند. دولت های فاسد برای آموزش و پرورش و حتی بهداشت و درمان از دولت های سالم کمتر هزینه می کنند و بیشتر اعتبارات را به سوی سرمایه گذاری های دولتی سوق می دهند. تحلیل ها نشان می دهد که فساد مالی موجب به هم ریختن ترکیب مخارج دولت می شود؛ چرا که سیاستمداران فاسد منابع را بیشتر به بخش هایى سوق مى دهند که سودهاى کلان عایدشان شود. آنان به خرید هواپیمای جنگى و سرمایه گذارى در پروژه هاى عظیم و پر سر و صدا بیشتر علاقمند هستند تا چاپ و تولید کتب درسى و افزایش حقوق معلمان ولو اینکه این نوع خرج ها بیش از آن نوع دیگر به رشد اقتصادی کمک کند. فساد بیشتر در جایی لانه می کند که ضعف های نهادی دیگر مانند بی ثباتی سیاسی و کاغذبازی اداری وجود داشته باشد و نظام های قانونگذاری و قضایی نیز ضعیف باشد. با وجود این، با قطع و یقین نمی توان گفت که آیا فساد دلیل منحصر بفرد لنگی رشد اقتصادی است یا اینکه ضعف های نهادی مرتبط با آن نیز نقش دارد. حقیقت این است که تمام این نقص ها و نقطه های ضعف با یکدیگر ارتباط درونی دارند و یکدیگر را تقویت می کنند (به عنوان مثال، کاغذبازی راه فساد را می گشاید و مأموران یا مقام های اداری فاسد نیز بر کاغذبازی و تشریفات اداری می افزایند تا رشوه های بیشتری بگیرند). بنابراین، اگرکشوری بتواند ریشه فساد را بخشکاند، درمان دردهای نهادی دیگرش آسان تر خواهد شد، چنانکه اصلاح نسبی ضعف های نهادی دیگر مهار فساد را آسانتر می کند.

 

تهیه شده در تیم تحلیلی شرکت مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری باتاب کارا